NVE: Raset kan ha blitt utløst av menneskelig aktivitet

Menneskelig aktivitet kan ha bidratt til å utløse leirskredet som torsdag tok tre liv i Sørum, mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Blant annet har det i lengre tid vært veiarbeid i området. Den første delen av en ny fylkesvei skulle formelt ha åpnet 22. november. Men torsdag ble deler av veien tatt av leirskredet.

Men det er altfor tidlig å konkludere om dette er årsaken til det massive leirraset, sier regionsjef Petter Glorvigen til NTB.

– Det renner også en bekk gjennom området, og erosjon fra denne kan også ha vært årsaken, sier han.

NVE slo fredag fast at raset var et kvikkleireskred. Slike skred utløses ofte av menneskelig aktivitet, som deponering av masser, grave- og sprengningsarbeid, eller av langsomt erosjon i bekker/elver over tid, ifølge NVE.

Det er gjort en del boringer i området som har avdekket lommer med kvikkleire enkelte steder, opplyser Glorvigen.

Den to kilometer lange strekningen fra Haldenveien til Engeli har vært et prosjekt i samarbeid mellom Norsk Gjenvinning, grunneiere i området, Statens vegvesen og Sørum kommune, skriver Indre Akershus Blad.

De tre litauerne som omkom, skal imidlertid ikke ha arbeidet på veiprosjektet, opplyser Norsk Gjenvinning til NTB.