Skjeggestad bru. Foto: Arve Brekkhus

NVE-ledet utvalg ser på Skjeggestad-skredet

En undersøkelsesgruppe, ledet av NVE, ser nå nærmere på den tekniske årsaken til at kvikkleireskredet ved Skjeggestadbrua kunne oppstå.

Rapport ventes innen begynnelsen av mai.

NVE leder arbeidsgruppen som har som mål å avklare årsaker til skredhendelsen, og medvirke til avklaring på hvordan slike hendelser kan forebygges.

Statens vegvesen vil delta med en fagperson som kan bidra med grunnlagsdata og informasjon for å belyse saken. I gruppen deltar også representanter fra Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Følgende sammensetning av undersøkelsesgruppen foreslås :

Stein-Are Strand, NVE - RM (Leder)

Trude Nyheim, NVE – SVA (sekretær)

Eirik Traae, NVE - RS

Vidar Gjelsvik, NGI

Vikas Thakur, NTNU

Hanne Ottesen, SVV

Det ønskes videre at NGI, i tillegg til Vidar Gjelsvik deltakelse i undersøkelsesgruppen, kan stille med ytterligere ressurser til stabilitetsberegninger og skredfarevurderinger ved behov

Gruppen vil kartlegge grunn – og terrengforholdene i området, se på sannsynlig bruddmekanisme, og vurdere forhold som kan ha vært utløsende for skredet. Gruppen skal ikke evaluere forhold knyttet til regelverket, men kan peke på forhold som bør utredes videre.

- Vi er glad for at undersøkelsesgruppen er etablert for å finne den tekniske årsaken til skredet ved Skjeggestad bru. Henvendelsen er alvorlig og det er viktig at slike ting ikke skjer igjen. Både gruppens mandat og sammensetning gir et klart signal om at her vil alle relevante forhold bli grundig vurdert, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.