NVE har laget flomsonekart for områder i Stjørdal og Verdal

Flomsonekartene NVE har utarbeidet for områder i Stjørdal og Verdal erviser med stor presisjon hvilke områder som oversvømmes i en flomsituasjon, og med hvilken hyppighet.

Kartene produseres på digital form, slik at brukerne kan benytte dataene i egne verktøy og lage presentasjoner sammen med andre data. Det er området fra Stjørdalselvas utløp til Hegra og området fra Verdalselvas utløp til Ulvilla som nå er kartlagt. NVE overleverte kartene til Stjørdal kommune og Verdal kommune henholdsvis den 23. og 24. august.