NVE har fått sju klager på Øyfjellet vindkraftverk

NVE har vurdert sju klager på fire vedtak om Øyfjellet vindkraftverk. De er nå oversendt til Olje- og energidepartementet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert klagene og mener ingen av dem gir grunnlag for å gjøre om på vedtakene. De er nå sendt til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Flere av dem som klager, ber om at gjeldende konsesjon trekkes tilbake og mener at vilkårene for godkjenning av detaljplan ikke er oppfylt, står det i meldingen fra NVE.

I 2019 fikk det svensk-tyske selskapet Eolus klarsignal fra NVE til å bygge 75 vindturbiner i Vefsn – som blant annet er området for flere tusen rein. I konsesjonen fra 2016 står det at de må komme fram til en avtale med reindriftsnæringen som skal sikre flytting av rein til og fra vinterbeitene. Denne avtalen er fortsatt ikke på plass, skriver NRK.

I april bestemte NVE at anleggsarbeidet måtte stoppe i en måned på grunn av vårflyttingen av rein. Men utbyggeren, Øyfjellet Wind, klaget på vedtaket til Olje- og energidepartementet og fikk delvis medhold.