NVE avblåser ikke faren for flom

Vannføringen har sunket i løpet av helgen i større vassdrag over hele landet, men NVE avblåser ikke faren for flom over alt.

I Nordland har vannføringen i større vassdrag sør for Bodø, spesielt Vefsna, sunket de siste dagene. Men dersom det er tilstrekkelig snø igjen, vil vannføringen igjen kunne øke til omkring 5-års flom de to nærmeste dagene, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mandag. Vannføringen ventes ikke å bli like stor som flomtoppen natten mellom 13. og 14. juni. Midt-Norge Også i Trøndelag og Møre og Romsdal har vannføringen i vassdragene avtatt noe i løpet av helgen. Det gjelder Driva og Rauma samt mindre vassdrag som ligger høyere. Fram til onsdag ventes betydelig vannføringsøkning som kan toppe seg i noe over 5-årsflommen i løpet av perioden, ifølge NVE. Gudbrandsdalslågen Også i Gudbrandsdalslågen før samløpet med Otta, i Otta og nordlige sideelver til Otta har vannføringen avtatt i løpet av helgen. Her ventes ny økning, men NVE regner ikke med at vannføringen vil passere nivået for 5-årsflom i løpet av perioden. Det samme gjelder vannføringen lenger nede i Gudbrandsdalslågen, ifølge NVE, som opplyser at små endringer i nedbør og temperatur i forhold til prognosen, kan gi store endringer i vannføringen. Vestlandet og Buskerud På Vestlandet og i Buskerud har lavere temeratur enn forutsatt ført til mindre vannføring enn forventet. I høyereliggende vassdrag med en del snø igjen ventes det også her økende vannføring de to neste dagene, muligens opp mot 5-årsflom i de mest snørike feltene, melder NVE