NVE anbefaler to områder for vindkraftproduksjon. Her er en av Statoils vindturbiner nordvest for Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

NVE anbefaler to områder for havvindproduksjon

NVE anbefaler to områder for oppstart av havvindproduksjon. Ingen vesentlige endringer fra konsekvensutredningen av havvind i 2012 og 2013, mener de.

– Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs nå, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning, heter det i meldingen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Meldingen fra NVE kommer etter at de fikk i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å vurdere hvilke to områder som nå bør åpnes for produksjon, og om det har skjedd endringer som påvirker anbefalingene gitt i Havvindrapporten fra 2012 og 2013.

Det har det ifølge NVE ikke gjort, men de opplyser at kostnadene på havvind har sunket raskere enn det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen.

I Havvindrapporten konkluderte NVE med at områdene Sørlige Nordsjø I eller II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya nord skilte seg ut som gode områder for vindkraftproduksjon.