NVE anbefaler kraftledning mellom Modalen-Mongstad

NVE råder Olje- og energidepartementet til å gi løyve til BKK Nett AS for en ny kraftledning mellom Modalen og Mongstad. Slik skal kraftforsyningen til Bergens-området styrkes.

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) mener at en kraftledning mellom Modalen-Mongstad er den beste løsningen for å sikre at forsyningssikkerheten til Bergens-området blir styrket. Ledningen vil starte i Steinsland koblingsstasjon i Modalen kommune og slutte ved Lindåsnestet transformatorstasjon ved Mongstad i Lindås kommune. Innstillingen blir nå sendt departementet for videre behandling.

Ledningen vil også legge til rette for tilknytning av ny fornybar kraftproduksjon. Dette er regnet til å koste rundt 900 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra NVE.

Kraftledningen er rundt 62,5 kilometer lang og vil ha konsekvenser for kommunene Modalen, Masfjorden, Gulen, Lindås og Austrheim. Store deler av ledningen skal ifølge NVE gå i områder med god avstand til bolighus. Ifølge NVE skal ledningen ikke gå ut over naturmangfoldet.

Vestlandet forventes å oppleve en stor økning i befolkningen og vekst i industri de kommende årene. Dermed er det satt i gang flere tiltak for å bedre tilgangen på elektrisitet.