NVE anbefaler fem nye områder for vindkraft

Det blåser mer utenfor kysten av Norge enn de fleste andre steder i Europa. Nå anbefaler NVE at fem områder i Nordsjøen og Barentshavet åpnes for vindkraftutbygging.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i en omfattende rapport vurdert hvilke områder som er best egnet til utbygging av vindkraft, og konklusjonen er at av totalt 15 utredede områder er det fire områder i Nordsjøen og ett i Barentshavet som samlet sett utmerker seg, skriver Aftenposten.

– Vår rapport viser at det er mye gode vindressurser til havs i Norge, og at det er relativt begrensede interessemotsetninger mellom havvindutbygging og andre aktører. Men utfordringen er å få ned kostnaden på investeringene for å få kraften konkurransedyktig, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

I dag er vindkraft i norske havområder dobbelt så dyrt som vindkraft på land målt i pris per kilowattime. Også investeringskostnadene er langt større.

Vurderingene til NVE er derfor gjort med en forutsetning om utbygging i 2020, da teknologinivå og økonomisk konkurranseevne antas å være mer gunstig enn det er i dag.