NVDB-ansvarlig

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedHarstad, evt. Narvik eller annet etter avtale
Søknadsfrist18.11.2016

I Region nord, vegavdeling Midtre Hålogaland er det ledig stilling som NVDB-ansvarlig. Stillingen er tilknyttet vegseksjonen og kontorsted vil primært være Harstad eller Narvik , men vegadelingens øvrige kontorsteder kan også vurderes.

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er Statens vegvesens database som inneholder alle objekter og installasjoner som vegen består av. Stillingen innebærer ansvar for vegavdelingens oppgaver knyttet til innsamling og innlegging i NVDB.

Hovedkilder til data:

 • Investeringsprosjekter
 • Driftskontrakter
 • Administrative endringer

Arbeidsoppgavene tillagt stillingen er hovedsakelig:

 • Bidra til gode og omforente rutiner for hvordan data kommer inn i NVDB.
 • Bidra til at innsamling av data organiseres likt i de forskjellige vegavdelingene ved deltakelse i regionalt nettverk. Geodata og ITS-seksjonen i Region nord vil koordinere et slikt nettverk.
 • Medvirkning til utarbeidelse av rutiner.
 • Sikre at vegavdelingens ansvar for datainnsamling blir utført.
 • Produksjon av forskjellige rapporter fra NVDB og enkle temakart.
 • Faglig ressurs for de fagdataansvarlige på vegavdelingen.
 • Innlegging og kontroll av data

Det arbeides tverrfaglig i vegavdelingens samlede oppgavespekter. NVDB-ansvarlig må bidra aktivt til datautveksling og faglig utvikling i vegavdelingen. Arbeidet skal skje i nær tilknytning til Geodata og ITS seksjonen i regionen og ha faglig støtte og medvirkning der.

Kvalifikasjonskrav:

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Det er ønskelig med kjennskap til landmåling, kart og geodata. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes. Søkerne forutsettes å inneha gode datakunnskaper og det er ønskelig med erfaring innenfor vegplanlegging, vegbygging og drift av vegnettet. Det kreves førerkort kl B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Godtgjørelse etter statens regulativ ved tjenestereiser
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk

For stillingen gjelder en prøvetid på seks måneder.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Tor Ivar Johnsen, tlf 971 03543 eller e-post: tor.johnsen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jfr. Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk her