Blide jenter foran egenprodusert sandwichelement. F.v: Marianne Gjørtz, Ingrid Rosendal, Anna Lovinda Hulbak, Marie Garborg Haaland, Guro Eek og Hanna Landmark. Foto: O.H. Krokstrand

NTNU-studenter med fire dager mur- og betongpraksis

Også i år har arkitektstudentene i 2. år ved NTNU fått prøve seg i 4 dager som henholdsvis betongarbeidere og murere.

Til sammen 69 studenter har vært utplassert. Noen har vært hos betongelementfabrikker, noen på betongstasjon og snekret former og støpt, andre har murt med både tegl og lettklinkerblokker, mens andre igjen har vært på byggeplass der de har fått snekret forskaling, armert og støpt.

- Utrolig lærerikt, sier studentene Marie Gunborg Haaland og Anna Lovinda Hulbak, som sammen med fire andre medstudenter har vært hos Overhalla Betongbygg. - Vi skulle gjerne vært her en uke til, legger de til.

Studentene hadde på egen hånd laget to sandwichelementer på 2 x 2 meter der de hadde eksperimentert med overflatestruktur og form. I tillegg har de vært en dag på byggeplass.

Studentene i Overhalla har blitt innlosjert, bespist og pleiet på firmaets regning, og daglig leder i bedriften Arnt Ove Amdal sier de ansatte ser frem til det årlige besøket av studentene.

Praksisuken med utplasseringen av 2. årskull arkitektstudenter er et ledd i undervisningen rundt kunnskap om byggematerialer, og innledes med et heldagsseminar med eksterne foredragsholdere fra byggenæringen.

Hele opplegget organiseres av bransjeorganisasjonen Byggutengrenser i samarbeid med medlemsbedriftene og Fakultetet for arkitektur og billedkunst ved NTNU.