Illustrasjonsfoto: Tresenteret.

NTNU og TreSenteret etablerer nytt senter - NTNU WOOD

NTNU og TreSenteret etablerer et nytt senter som skal bidra til å styrke tresatsingen.

TreSenteret ble etablert for å styrke utdanning i bruk av tre for arkitekter og ingeniører ved NTNU og bidra til å koble skog- og trenæringen tettere opp mot NTNU som et sentralt kompetansemiljø.

– Det har de senere år vært en bred tresatsing ved NTNU som har utviklet seg positivt og hvor Tresenteret i Trondheim har vært en aktiv medspiller. Tresenteret har det siste året gjennomført en strategiprosess hvor resultatet av denne ble et ønske om en enda tettere tilknytning til NTNU, heter det i en pressemelding.

NTNU og TreSenteret etablerer derfor et nytt senter som skal bidra til å styrke tresatsingen ytterligere, både på NTNU og nasjonalt sett. Senteret har fått navnet NTNU WOOD, og skal bidra til å styrke og koordinere den pågående tresatsingen på NTNU samt være en partner for andre relevante satsinger på NTNU.

Videre skal NTNU WOOD videreutvikle den ambisjonen Tresenteret i Trondheim har hatt om å være et nasjonalt kompetansenav i forhold til tre som byggemateriale. Senteret er nå i ferd med å rekruttere ny daglig leder som skal konkretisere og utvikle satsingen.

Målsettingene for det nye senteret er å:

·Styrke og utvide tilbudet på tre-relaterte fag på det nye NTNU, også i forhold til etterutdanning

·Bidra til at flere studenter velger tre-relaterte fag ved NTNU og andre universiteter og høgskoler

·Bidra til innovasjon i tre-relatert næring ved samarbeid mellom kunnskapsmiljø, næring og det offentlige

·Være en strategisk aktør for økt bruk av tre som byggemateriale og utvikling av treindustrien som leverandør til byggenæringen

·Styrke treets posisjon i det grønne skiftet i byggenæringen

Det nye senteret har sin formelle forankring på Arkitektfakultetet (AB), men arbeidet skjer i nært samarbeid med Ingeniørfakultetet (IVT). Det nye senteret, NTNU WOOD, vil etablere et bredt tverrfaglig samarbeid med andre fakulteter, institutter og sentra på NTNU og de andre nasjonale kompetansemiljøene på tre i Norge.

AB-fakultetet er i dag også vertskap for flere andre satsinger og sentra, blant annet FME-senteret, Zero Emission Buildings, som nå går over i en ny fase. Forskningsrådet finansierte nylig et nytt FME-senter med vertskap ved AB-fakultetet for å videreføre arbeidet i et utvidet perspektiv, Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). Dette vil bli en av flere strategiske samarbeidspartnere for NTNU WOOD.