NSB positiv til regjeringens kollektivplan

Regjeringen sender mange positive signaler i den nye handlingsplanen for kollektivtrafikken, mener konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

–Som nasjonal aktør synes NSB det er positivt at staten påtar seg et ansvar for å tenke helhetlig rundt kollektivtrafikk. Vårt felles oppdrag er å gjøre det enklere å reise kollektivt, sier Geir Isaksen i en pressemelding.

Regjeringen varsler blant annet en sterkere satsing på InterCity-strekningene, flere avganger og nye tog på flere banestrekninger.

Regjeringen ønsker også mer konkurranse i togtrafikken, noe Isaksen mener kan være et godt virkemiddel for å styrke effektiviteten i jernbanen.

–Men skal vi klare å gi et godt togtilbud til flest mulig, må vi gå gjennom den totale organiseringen av jernbanen først, slik at det legges til rette for en god konkurranse til kundenes beste, sier han.