NSB forventer mer penger til vedlikehold

NSB har klare forventninger til statsbudsjettet: Mer penger til vedlikehold.

– Vi har sagt det tidligere: Vi mener jobb nummer én må være å sørge for at den banen vi har er i orden, at den kan kjøre punktlig, minner NSBs konsernsjef Geir Isaksen om to dager før regjeringen legger fram budsjettet for 2015.

Også NSB er glad for store jernbaneutbygginger.

– Men det må ikke gå på bekostning av den daglige leveransen. Vi tror det viktigste for folk er at de kan komme seg til og fra jobb hver dag på en punktlig måte, sier han til NTB.

Mareritt

Isaksen la mandag fram selskapets resultatet for årets første åtte måneder. Det viser vekst både i inntekter og antall reisende, både på tog og buss. Men konsernsjefen er bekymret for elendige punktlighetstall i sommer og i høst. I juli var bare 83 prosent av togene punktlige, det vil si mindre en fire minutter forsinket. Det minner Isaksen om det han kaller marerittvinteren 2010.

– Den dårlige punktligheten som har vært sommeren og høsten 2014 kan verken vi eller våre kunder leve med, dette griper inn i den enkeltes hverdag og utfordrer tilliten til jernbanen, sier Isaksen.

Persontogsjef Tom Ingulstad sier imidlertid at det ikke er grunn til å frykte at resten av høsten og vinteren blir like ille som i sommer, ettersom det er mindre vedlikeholdsarbeid på denne tiden av året. Men også han bekymrer seg for at Jernbaneverket ikke har ressurser nok til å kunne ruste opp skinneganger, signal- og strømanlegg.

Omlegging

NSB-ledelsen nøyer seg ikke med ønsket om mer penger, men etterlyser en total omlegging av hvordan jernbanesektoren drives. Forslaget som NSB la fram i fjor, går ut på at ett selskap får ansvar for drift og utbygging av infrastruktur og eiendom og kjøp av togtjenester. Et annet selskap skal kjøre passasjertog, buss og godstog. Dette selskapet skal konkurrere med andre om å tilby slike tjenester.

Konsernledelsen er opptatt av at det blir tydeligere hvem som har ansvaret for kunden, da mener den det blir enklere å forbedre jernbanedriften.

Flere togreiser

Resultatet for månedene januar til august viser at hyppigere avganger og lengre tog har gitt selskapet 1,4 millioner flere togreiser. I alt reiste 40,8 millioner mennesker med NSB i denne perioden. Samtidig registrerte togselskapet snaut 90 millioner bussreiser med selskapet Nettbuss.

Mens driftsresultatet for togtrafikken økte fra 431 til 620 millioner kroner, vokste tilsvarende resultat for bussvirksomheten fra 17 til 94 millioner.

Fra januar til august fikk NSB et driftsresultat på 1.023 millioner kroner, 319 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Togselskapet hadde i årets første måneder et resultat før skatt på 724 millioner, 92 millioner mer enn i samme periode i 2013. Inntektene økte med 405 millioner kroner til 9.715 millioner.

Eiendomsvirksomhetens driftsresultat falt med 19 millioner kroner til 339 millioner.