NRK: Trolig nei til minnested på Sørbråten

Politikerne i Hole kommune i Buskerud sier trolig nei til å gå videre med planene om et minnested for 22. juli-terroren på Sørbråten, melder NRK.

Mandag kveld skal plan- og miljøutvalget i Hole avgjøre om detaljplanene for minnestedet skal sendes ut på høring. Selv om utvalgets leder Per Christian Gomnæs ikke ønsker å si hva han vil stemme, er han klar på at de ikke er fornøyde med prosessen rundt minnestedet på Sørbråten.

– Vi føler at lokaldemokratiet er blitt overkjørt, sier han til NRK.

Formannskapet i Hole gikk tidligere i prosessen inn for at minnestedet skulle ligge et annet sted i kommunen, men likevel gikk regjeringen inn for Sørbråten.

En av naboene til det foreslåtte minnestedet, Elling Klepp, mener lokalpolitikerne må si nei og ikke gå for rådmannens innstilling.

– Jeg håper og tror at de går imot planen slik den foreligger, og hører på lokalbefolkningen og motstanden som er ute hos oss, sier han.

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skal utforme minnestedet på Sørbråten, der forslaget innebærer å lage et skår tvers gjennom fjellet på odden som stikker ut i vannet.

Dersom flertallet i utvalget stemmer nei, vil planen måtte sendes tilbake til Statsbygg og Kommunaldepartementet for videre behandling. Prosjektleder Jørn Mortensen i KORO, Kunst i offentlig rom, sier det kan bety forsinkelser.

– Det vil føre til at vi vil bruke mer tid, men det ligger ikke noe stor dramatikk i det, fordi det fremdeles er god tid fram til sommeren 2016 da det er beregnet at dette skal stå ferdig, sier han.