NRK-flytting gir enorme utviklingsmuligheter

Tirsdag vedtok styret i Norsk Rikskringkasting (NRK) at de nå skal gå fra å utrede en mulig flytting fra høyborgen på Marienlyst, til å jobbe videre med en ambisjon om at NRK skal inn i nye lokaler i Osloområdet.

Dette er åpenbart en spennende utvikling for NRK selv – men også for virksomhetene i byggenæringen som opererer i hovedstaden. En ting er utbyggingen av et nytt hovedkontor, som i seg selv vil bli et meget stort utbyggingsprosjekt, men tomten de skal flytte fra vil definitivt bli et stort byutviklingsprosjekt.

NRK har ambisjon om å bygge seg et helt nytt hovedkontor fra bunnen av. Dette vil sannsynligvis bli et bygg som ligger langt over snittet når vi snakker om teknologi og som forhåpentligvis også vil gi arkitektfirmaene som etter hvert skal konkurrere om oppgaven en stor utfordring, slik at NRKs nye hovedkontor virkelig vil bli et merkebygg. Man skal selvsagt ikke bruke unødvendig mye penger – men NRKs hovedsete bør signalere hva bygget skal huse. Dette er en utbygging hvor vi nok snakker om milliarder og ikke millioner.

For at NRK i det hele tatt skal ha ressurser til å bygge et helt nytt hovedkontor, må de selge dagens hovedkontor – Marienlyst – som totalt består av 85 mål tomteareal i tillegg til en omfattende bygningsmasse. Dette området må gi en såpass høy salgspris at NRK får mulighet til å flytte. Men den beliggenheten NRK i dag har – bør det ikke være noe problem å få nok penger i flyttekassa. Marienlyst er et at landets mest attraktive tomteområder – og vil kunne huse en enorm boligutvikling. Dette innebærer selvsagt at området må omreguleres til boligformål – men sannsynligvis vil dette gå i orden. Om dette ikke er mulig å få fil – risikerer man at flytteplanen må skrotes.

Det vil helt klart ta noe tid å få omregulert dette området, samt at den nye tomten de etter hvert bestemmer seg for å bygge på, sannsynligvis også må gjennom kverna før byggeplanene kan realiseres. Det burde i utgangspunktet ikke være noe problem med å omregulere Marienlyst. Oslo har behov for nye og gode boligområder. Når en slik regulering er på plass, er dette en meget verdifull tomt – som de store utbyggerne vil sloss om. Det er ikke usannsynlig at tomteverdien ligger på rundt tre milliarder kroner. Da kan man bare tenke seg hva et ferdig utbygd boligområde vil kunne gi av salgsverdi. Det er tidligere anslått at man kunne bygge rundt 1.400 boliger på tomten – eller man kan velge ulike kombinasjoner med boliger, kulturbygg, undervisningsinstitusjoner eller andre typer næringsbygg.

En ny storstilt utbygging av Marienlyst vil gå over flere år og gi store oppgaver til byggenæringen i Osloområdet. Man vil her få en unik mulighet til virkelig å skape et nytt miljø i området – og dette vil være boliger som blir ettertraktet – og med den beliggenheten vil de naturligvis legge seg i det øvre prissjiktet.

Det skal bli spennende å følge NRK-prosessen videre. Det vil fortsatt ta noe tid, men med et styrevedtak i hende – kan man nå sette ytterligere kraft og fart bak arbeidet. Flere boligutviklere følger nå denne prosessen ekstra tett.