NRG lavest på Bergsøykrysset

28. november var det tilbudsåpning på arbeidet med rundkjøringa E39/rv. 70 på Bergsøya i Møre og Romsdal, inkludert kollektivplass og kontrollplass.

Det var hele åtte entreprenører som kunne tenke seg jobben, og Norwegian Rock Group hadde det laveste tilbudet.

Arbeidet består av å rive bomstasjonen på Krifast, bygge ny rundkjøring, kollektivplass med venterom og kontrollplass med blant annet vekt, bremsetester og kontorbygg på det gamle bomstasjonsområdet på Bergsøya. I kontrakten inngår også en del plastring/reparasjon av eksisterende vegfylling mellom bomstasjonsområdet og Freifjordtunnelen.

Gjennomføringa vil være krevende med tanke på den relativt store trafikken gjennom kryssområdet. Vi har derfor stort fokus på HMS i byggefasen.
- Nå skal tilbuda kontrolleres og godkjennes. Vi regner med å skrive kontrakt med valgt entreprenør i løpet av januar 2013. Arbeidet starter etter kontraktsinngåelsen, og skal etter planen være ferdig i slutten av oktober 2013, forteller byggeleder Terje Fugelsnes.

 

Disse entreprenørene leverte inn tilbud