Holmenkollen. Foto: Vidar Ruud / NTB

NRC skal bygge ny Kollen-bru

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har inngått kontrakt med NRC om bygging av ny bro over Holmenkollveien.

Den nye broen blir tilrettelagt for moderne løypemaskiner og bygges i massivtre, skriver KID i en pressemelding.

Broen, som ble påkjørt og skadet i 2019, var spesielt viktig for god logistikk rundt World Cup-arrangementene, og den ble flittig brukt som turvei for mosjonister og besøkende i anlegget.

Den nye broen muliggjør løypepreparering og vil fungere som avlastningsløype for konkurransetraseen, understreker KID i meldingen.

- Vi gleder oss over at broen vil bli erstattet og tilrettelagt for moderne løypemaskiner, sier avdelingsdirektør Merete Hoff i Kultur- og idrettsbygg.

Anlegget ligger innenfor Markagrensen, og arbeidet må utføres slik at omkringliggende terreng og tilknyttede gangstier blir berørt i så liten grad som mulig.

- Det er alltid er gøy å kunne bygge noe som vil bety mye for mange i lang tid fremover, sier Geir Nordbø divisjonsdirektør i NRC Anlegg AS i meldingen.

Kontraktssummen er på cirka 10 millioner kroner, og er en totalentreprise. Prosjekteringsarbeidet har startet, og prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av mars 2021.