Konsernsjef Øivind Horpestad i NRC Group. Foto: NRC Group

NRC Group skal oppgradere kaier

NRC Group er tildelt oppdraget med å oppgradere fergekaiene i Moss. Moss fergeleie er en del av riksveinettet mellom Moss og Horten, og er landets travleste fergesamband målt i antall biler. 

Statens vegvesen har tildelt NRC Groups datterselskap, ALTi bygg og anlegg, oppdraget med å oppgradere fergekaiene i Moss. Moss fergeleie har to fergekaier som skal oppgraderes. I hovedsak består prosjektet av å bytte ut de to eksisterende fergekai-bruene med nye bruer, bygge nye landkar, fundamentere nye heisetårn, bytte ut hydraulikkaggregater og alle fendere langs Værebrygga, samt rive terminalbygget på Lingekaia. I tillegg er det lagt inn en opsjon på ny dykdalb, inkludert en ny gangbru i stål.

Fergesambandet, som årlig transporterer i overkant av fem millioner mennesker, vil være trafikkert under hele anleggsperioden. I anleggsperioden skal fergene og all trafikk via kaianlegget gå uforstyrret på den fergekaia som ikke er under oppgradering.

Arbeidet vil foregå i vinterhalvåret, fra oktober til påske, slik at fergesambandet kan operere med full kapasitet i sommersesongen, når trafikken er størst. Oppgraderingen skal starte på fergekai 1 og være ferdigstilt og testkjørt i en lengre periode før oppgradering av kai 2.

Prosjektet er planlagt påbegynt i oktober denne høsten, med forventet ferdigstilling i april 2019. Kontrakten har en verdi på ca. 44 millioner kroner.