MORGENDAGENS FAGARBEIDERE: NRC Group samlet 18 av sine lærlinger til faglig og sosialt treff på Gardermoen 8. og 9. september.

NRC Group samlet alle lærlingene

I forrige uke arrangerte NRC Group Norge et todagers treff for alle sine lærlinger på Gardermoen.

På agendaen sto opplæring og teambuilding, og i tillegg til interne krefter fra NRC medvirket flere eksterne aktører for å dele sin kunnskap. Treffet var vellykket og ble starten på en årlig tradisjon, ifølge en pressemelding fra NRC Group.

Samhold og samarbeid
– Vi ønsker å skape et godt miljø for våre lærlinger og en arena hvor de kunne bli bedre kjent med hverandre. Dette i tillegg til det faglige påfyllet de får i løpet av to intense dager, sier opplæringsansvarlig Even Hedland i NRC Group om bakgrunnen for treffet.

Høyt fokus på HMS
I løpet av samlingen var en hel dag viet HMS. HMS-direktør Kirsten Skaare fortalte om om hvordan konsernet jobber med HMS, hva som forventes av lærlingene – og hva lærlingene kan forovente av konsernet når det gjelder HMS.

Røde Kors holdt et innlegg samt førstehjelpskurs, slik at alle lærlingene kunne få sertifisert opplæring på dette.
– Jeg syntes kanskje at førstehjelpskurset var det beste med hele treffet, sier signalmontørlærling Øyvind Klette.

Opplæringskontorer positive
Både Okab og Byggopp Oslo var blant de eksterne aktørene som holdt innlegg.

– Det å være sammen med bedrift og lærlinger i en annen setting en våre egne møter er essensielt for å bygge gode relasjoner, og det hjelper oss også å forstå behovene og forventningene bedriften og lærlingene har til oss. Derfor håper jeg NRC Group vil fortsette med lærlingtreff, sier opplæringskonsulent Ivar Helge Andersen i Okab - og legger til at det for dem er en veldig fin anledning til å bli bedre kjent med lærlingene.

– Det er helt klart smart å samle lærlingene, slik at de kan få skapt relasjoner og et tettere samhold – som igjen danner grunnlaget for bedre samarbeid, sier opplæringskonsulent Frode Goddokken i Byggopp Oslo.

Fair Play Bygg
Fair Play Bygg med daglig leder Lars Mamen informerte lærlingene om deres rettigheter, samt ga ett innblikk i a-krim og varsling.

– Det er hyggelig å møte ungdom i en bedrift som tar samfunnsansvar og sørger for skikkelig opplæring av lærlingene. Det er viktig at lærlinger får et positivt møte med arbeidslivet, og lærer om hvilke rettigheter og plikter som følger med det å være ansatt. Byggebransjen er en bransje med betydelig risiko både for helsefare, sosial dumping og dessverre også kriminalitet. Det er særlig viktig at ungdommen blir bevisst hvordan en kan unngå dette, men også lærer om hva en gjør når en oppdager eller mistenker kritikkverdige forhold, sier Lars Mamen.

Fornøyde lærlinger
Også de 18 lærlingene som deltok på treffet var godt fornøyd med samlingen.
– Det beste var vel å få møte og bli kjent med alle de andre lærlingene og få mye nyttig informasjon. Arrangementet var en god blanding av aktiviteter og læring, sier Adrian Eide Langekjend, som er lærling i signalmontørfaget.

Opplæringsansvarlig Even Hedland roste lærlingene da samlingen var over.

– Vi er virkelig heldige som har dem med på laget. Dette blir dyktige fagarbeidere som NRC Group kan ha glede av  i fremtiden, avslutter han.