Illustrasjonsfoto: NRC Group

NRC Group rehabiliterer Hovedkaia på Herøya

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Yara for grunnarbeid i forbindelse med rehabilitering av Hovedkaia på Herøya kaianlegg i Porsgrunn.

Kontrakten har, ifølge en pressemelding fra entreprenøren, en verdi på 38 millioner kroner, og skal utføres av NRC Groups norske datterselskap.

– Vi er både glade og stolte over at Yara, som en svært profesjonell og krevende kunde, har valgt oss til å gjennomføre dette oppdraget. Det har i mange år vært problemer med erosjon og utvasking under Hovedkaia på Herøya, og vi i NRC Group skal nå bruke vår kompetanse for å redusere faren for overbelastning på dette kaianlegget i Porsgrunn, uttaler Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

– NRC Groups datterselskap har spesialistkompetanse innen dette faget, og har utført mange lignende oppdrag tidligere, fortsetter Nilsen.

For å sikre bakenforliggende konstruksjoner og forhindre utrasing, skal det bygges en ny spuntvegg på omtrent 175 meter langs kaifronten. I tillegg skal det støpes ny kaifront og lages åpninger i dagens kaidekke for oppfylling bak spunten, skriver NRC i meldingen.

Arbeidet påbegynnes i løpet av februar, og prosjektet ventes ferdigstilt i februar 2019, heter det i pressemeldingen.