Illustrasjonsfoto

Novaform kjøper Geopartner

Novaform har inngått avtale om kjøp av 50,1 prosent av aksjene i Geopartner AS med umiddelbar virkning. 

- Oppkjøpet sikrer at kundene i begge selskaper får ett enda mer komplett tjenestetilbud i alle deler av sitt utbyggingsprosjekt, heter det i en pressemelding.

- Gjennom oppkjøpet av Geopartner får vi tilført spesialkompetanse som gjør at vi kan tilby et bredere og mer komplett tjenestetilbud til våre kunder. Sammen med våre eksisterende tjenester innen fagfeltet prosjektadministrasjon, mener vi nå Novaform har styrket sin kompetanse på massekontroll og tilhørende risikostyring av spesielt prosjekt knyttet til masseforflytninger. Novaform vil videre kunne styrke byggherrens forutsigbarhet under kalkulering/planlegging av nye prosjekt, sier Christian Becker, daglig leder i Novaform.

Novaform har vokst betydelig de siste årene, og har planer om videre vekst på Vestlandet. Selskapet har hatt organisk vekst på Nord-Jæren, og har gjennomført etableringer i Haugesund og Bergen. Novaform har i dag 49 ansatte (inkludert fast innleid personell) på sine fire kontorer.

Geopartner sin kompetanse blir viktig i den videre vekststrategien for Novaform.

- Gjennom oppkjøpet får Geopartner en god plattform for videre vekst og utvikling som sikrer eksisterende arbeidsplasser på Bryne. Oppkjøpet gir oss muligheter for å utvikle oss videre å bygge et lag som skal bli enda bedre på det vi allerede er gode på. Vi vil nå kunne tilby våre ingeniørtjenester til hele Vestlandet, sier Kjetil Egeland, daglig leder i Geopartner.

Novaform tilbyr prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Selskapet leverer byggherretjenester for å realisere prosjekter for både private og offentlige utbyggere. Novaform har kontorer i Sandnes, Haugesund, Bergen og på Stord.

Geopartner er leverandør av ingeniørtjenester til bygg- og anleggsbransjen. Selskapet har spesialisert seg på mengdeberegninger, kontraktsoppfølging, dokumentasjon og kontroll. I tillegg tilbyr de 3D-visualiseringer og UAV-drone tjenester. Geopartner har kontor på Bryne.