Norwegian Property gjennomfører rettet emisjon på 1,1 milliarder for å finansiere oppkjøpet av Veidekke Eiendom

Norwegian Property ASA har gjennomført en rettet emisjon med et bruttoproveny på rundt 1,1 milliard kroner  i forbindelse med oppkjøpet av Veidekke Eiendom.