Daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe og Ole Olsen, styreleder i Norske Trevarer og daglig leder i Meling AS. Foto: Norske Trevarer

Norske Trevarer fornøyd med redusert formueskatt

- En økning av rabatten fra 35 til 45 prosent på verdien av arbeidende kapital er et skritt i riktig retning, men vi forventer forbedringer også i årene framover, sier styreleder i Norske Trevarer Ole Olsen i Norske Trevarer.

- Budsjettet mangler en tydelig retning for hvordan tilskudd til kommuner kan sikre oppdragsmengden for norsk byggenæring og næringsliv. Når penger skal fordeles i budsjettet for 2021 er koronakrisen fortsatt en drivende faktor. Mange av våre medlemmer har slitt under krisen, mens andre har klart seg ganske bra. Tilskudd til kommunene for å dekke deres økte kostnader til Korona-håndtering og samtidig sikre deres mulighet til å starte opp nye anskaffelser vil være avgjørende, sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe, i en pressemelding.

- I dag har regjeringen lagt frem et godt budsjett for langsiktig jobbskaping og klimaomstilling, men dette budsjettet er ikke en fasit for 2021. Jeg er helt sikker på at myndighetene tar høyde for at det trengs ytterligere krisetiltak for næringslivet også i 2021. Det er også andre gode intensjoner som kommer frem gjennom budsjettet. Økt satsning på innovasjon og kompetanse er godt nytt for en næring som sliter med omstilling og rekruttering. Dette er noe vi må følge med på i tiden fremover, sier Wibe.