Norske strømkunder mer tilfreds

EPSI Norges kundetilfredshetsmåling viser at nordmenn sin tilfredshet med strømtilbyderne går markant frem fra i fjor.

- Hafslund og Lyse som tidligere har fått svake tilbakemeldinger, kan vise til solide fremganger, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en omfattende kundetilfredshetsstudie blant strømtilbyderne i Norge der nesten 1600 personer er blitt intervjuet. Tilsvarende studier for Sverige og Finland er også publisert i dag.

LOS best, Hafslund Strøm i bunn
- Bransjesnittet har bedret seg betraktelig fra i fjor, og jevnt over så opplever kundene vesentlig mer verdi for pengene enn tidligere, forteller Høst. Studien viser at det er LOS og NorgesEnergi som skårer best blant de målte leverandørene, mens Hafslund og Lyse ligger i bunn.

– Det er interessant å se at kundene til Hafslund og Lyse er blitt såpass mye mer tilfredse over det siste året, mens endringene for LOS og NorgesEnergi kun er marginale, sier Høst. Dette betyr at forskjellene er mindre enn tidligere blant leverandørene, og at konkurransen om kundene nok hardner til.

Norske strømkunder - trofaste til det kjedsommelige?
Studien avdekker at majoriteten av kundene kjøper strøm fra samme leverandør i dag som de gjorde for 10 år siden. – Dette er en meget høy andel, og noe tilsvarende har vi ikke funnet i noen av de andre målingene vi har gjennomført, forklarer Høst.

Norske resultater i nordisk sammenheng
Norske kunders tilfredshet med strømleverandørene er nå for første gang bedre enn hva tilfellet er i Sverige. I Finland så ligger derimot tilfredsheten fortsatt vesentlig høyere enn i Norge.