Norske Stålbygg bygger for Bertel O. Steen

Norske Stålbygg AS har inngått kontrakt med Bertel O. Steen Eiendom AS om oppføring av nytt næringsbygg på Skolmar i Sandefjord.

Byggearbeidene har en forventet oppstart i april, med totalt åtte måneders byggetid. Leietaker i bygget er Bertel O. Steen Detalj AS, som skal benytte dette som verksted for tunge kjøretøy.

Bygget har en total gulvflate på 2000 kvadratmeter BTA. Det er i utviklingen lagt vekt på at bygget skal fremstå estetisk tiltalende, samtidig som man ivaretar en rasjonell og kostnadseffektiv funksjon.

- Vi ser på det som en tillitserklæring å igjen bli valgt til til å bygge for Bertel O. Steen Eiendom AS og gleder oss til å komme i gang med det fysiske arbeidet, sier daglig leder Terje Kaasa Larsen i Norske Stålbygg i en pressemelding.