Norske Skog misfornøyd med plusstall

Norske Skog fikk et resultat før skatt på 177 millioner kroner i tredje kvartal, litt mindre enn bedriften skal bruke på å avvikle Union i Skien.

Tredje kvartal 2005 blir stående som en spesiell og hendelsesrik periode for Norske Skog. Den tyngste saken for oss alle er beslutningen om nedleggelse av Union, sier konsernsjef Jan Oksum i Norske Skog. Resultatet før skatt i årets tredje kvartal er 17 millioner bedre enn i samme kvartal i fjor, fremgår det av pressemeldingen fra konsernet. Driftsinntektene var på 6.425 millioner kroner, mot 6.380 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Ikke tilfreds Driftsresultat eksklusive spesielle poster var på 331 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er noe bedre enn tidligere, men konsernledelsen er ikke tilfreds. Våre økonomiske resultater er fremdeles for svake, selv om 3. kvartal viser en liten bedring i forhold til samme periode i fjor. Det er grunn til å bekymre seg over en styrket norsk krone og at prisnivået i Europa for trykkpapir er betydelig lavere enn i de fleste andre markeder, sier Oksum. Valutaendringer bidrar til å trekke ned resultatet med 75 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Økte energikostnader utgjør ytterligere 130 millioner i tredje kvartal. Utvider i Asia Samtidig som Norske Skog besluttet å legge ned papirfabrikken i Skien fra nyttår, ble en ny avispapirmaskin åpnet i Hebei i Kina. Avtalen om kjøp av de resterende 50 prosentene av PanAsia gjør at Norske Skog har samlet 25 prosent av selskapets samlede produksjonskapasitet i Asia, og at den samlede utenlandsandelen nå er 53 prosent. Kjøpet av PanAsia gir Norske Skog full tilgang til verdens viktigste vekstmarked for avispapir, slår konsernledelsen fast. Union-pakker For de 190 ansatte på Union i Skien vil 4. oktober for bli stående som den mørke dagen da nedleggelsen ble endelig vedtatt. Norske Skog-ledelsen har satt av 190 millioner kroner til tiltak for dem som mister jobben. Kostnadene blir regnskapsført i siste kvartal i år. De ansatte får blant annet utvidet oppsigelsestid og etterlønn fra fire måneder til ett år, avhengig av alder og ansiennitet. Dessuten skal arbeidsstokken på Union bli prioritert ved ledige jobber andre steder i konsernet.