Norske kommuner kan tape opptil 20 milliarder på virusutbruddet

Beregninger fra KS viser at norske kommuner kan tape opptil 20 milliarder kroner på koronautbruddet. Regjeringens krisetilskudd er på 4,9 milliarder.

Beregningen fra KS, kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, er gjengitt av Klassekampen tirsdag. De viser at kommuner over hele Norge får både inntektstap og ekstrakostnader på mellom 12,5 og 20 milliarder kroner som følge av virusutbruddet. Også landets fylkeskommuner ligger an til å tape mellom 5,5 og 6,8 milliarder kroner.

Tallene står i sterk kontrast til regjeringens krisepakke. Den vil gi 4,9 milliarder kroner til kommunene og 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene. Nå forventer leder Bjørn Arild Gran i KS at staten vil dekke inn tapene i distriktene gjennom revidert nasjonalbudsjett.

– Vi forventer full kompensasjon for skattesvikt, inntektsbortfall og det økonomiske omslaget av økonomien. Regjeringen må i revidert budsjett gi trygghet for den samlede kommuneøkonomien i 2020, slik at kommunen kan opprettholde aktivitetsnivået man har, sier Gran til avisen.

Beregningen er basert på at det fortsatt vil være strenge smitteverntiltak i to måneder til. Blir tiltakene forlenget, eller at det kommer en ny runde med oppblomstring av antallet smittede, kan det økonomiske tapet bli enda større.