Norske boligeiere 500 milliarder kroner rikere

Boligeierne ble i fjor hele 500 milliarder kroner rikere som følge av prisstigningen på norske boliger, viser beregninger fra Sparebankforeningen.

Når boligprisene steg med 15 prosent i fjor vil det si at husholdningenes formue vokste med om lag 500 milliarder kroner bare som følge av boligprisveksten, sier Kalle Seip, assisterende direktør i Sparebankforeningen, til VG. I regnestykket er hele boligmassen, også alt som ikke er omsatt, inkludert. 500 milliarder kroner mer i boligformue blir rundt 250.000 kroner per husholdning. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet mener du ikke skal få beholde hele boliggevinsten. Partiene mener økte boligskatter i 2008-budsjettet vil bli nødvendig for å bremse det hete boligmarkedet. Finansdepartementet ønsker imidlertid ikke å kommentere om det ligger an til en skatteøkning på bolig i budsjettet for 2008. Vi skal komme tilbake til dette på et passende tidspunkt. Vi har ingen kommentar til dette nå, sier statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet.