Norske bedrifter vil ut

En ny undersøkelse viser at et flertall av norske bedrifter med utenlandserfaring heller vil investere i utlandet enn i Norge.

Samtidig er det de store som flytter ut, mens småbedriftene i økende grad tar over butikken her hjemme. NHO har spurt økonomisjefene i 1635 norske bedrifter om investeringsplaner fremover. Over 60 prosent av de bedriftene som har eller planlegger virksomhet i utlandet sier at investeringene i utlandet vil vokse mer der enn i Norge. Høye lønnskostnader og lite forutsigbare rammebetingelser oppgis oftest som hovedårsaker til ønsket om økt utenlandssatsing. Dette er et naturlig utslag av økt globalisering, nye produksjonsprosesser og nye former for bedriftsorganisering. Nå er det viktig å gjøre tilværelsen levelig for bedriftene som satser på drift her hjemme, sier Siri Bjerke, næringspolitisk direktør i NHO. De små tar over Det er først og fremst de store bedriftene som flytter virksomheten ut. I 2000 var 60 prosent av samlet sysselsetting i de 30 største industrikonsernene lokalisert utenfor Norge, mot 34 i 1990. Et typisk eksempel på utviklingen er Norske Skog. I 1990 drev konsernet kun i Norge. I dag skjer over to tredjedeler av virksomheten i utlandet. Store norske bedrifter vokser mer ute enn hjemme. Små og mellomstore bedrifter vil dermed få et betydelig ansvar for å skape nye arbeidsplasser og sikre fremtidig velferd, sier Bjerke til nyhetsbyrået Newswire. Klima I begynnelsen av september trommer arbeidsgiverorganisasjonen sammen til stormønstringen Småtinget i Kristiansund, der et bredt spekter av rikspolitikere møter bedriftsledere for å diskutere situasjonen for den store andelen av små og mellomstore bedrifter her i landet. Ifølge Statistisk sentralbyrå har 140 000 norske bedrifter færre enn 20 ansatte. Faktisk står mindre bedrifter for hele 75 prosent av sysselsettingen her til lands. Dermed blir det viktig å lytte til hva de små har å si, sier Bjerke. På Småtinget skal deltakerne diskutere hete tema som sykefravær, arbeidsinnvandring og midlertidige ansettelser. I tillegg til sentrale folk fra næringslivet kommer også politikere som Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Lars Sponheim og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.