Norske arbeidsgivere positive for 2013

Norske arbeidsgivere forventer et stabilt arbeidsmarked neste år, og økt bemanning i alle sektorer allerede i første kvartal.

Den største bemanningsveksten forventes innen bransjegruppen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicenæringen, framgår det av Manpowers globale arbeidsmarkedsbarometer.

8 prosent av arbeidsgiverne planlegger å øke antall ansatte, mens 3 prosent har planer om å redusere antall ansatte i første kvartal neste år.

Sesongjustert blir netto bemanningsvekst på 6 prosent.
I Stor-Oslo ser det derimot ut til å stoppe opp. Arbeidsgiverne i hovedstadsområdet venter at bemanningen blir stående på stedet hvil i første kvartal i 2013. Nedgangen er på hele 12 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og 17 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor.

– Dette kan være et forvarsel om et tregere arbeidsmarked i Stor-Oslo kommende kvartal. Konkurransen om jobbene blir større, men om dette er en trend som vil fortsette, er det for tidlig å si noe om. Stor-Oslo har hatt høyest forventet oppbemanning i både 2010 og 2011 – spørsmålet er nå om arbeidsmarkedet begynner å bli mettet, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.