Norske arbeidere røyker mest i Europa

Dyre sigaretter til tross, norske arbeidere røyker mest i Europa. Det viser en undersøkelse fra rekrutteringsselskapet Kelly Services.

Mer enn 14.000 arbeidere i hele Europa, 700 av dem i Norge, har vært med på undersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført fra juni i fjor til februar i år, og viser at røykepauser på arbeidsplassen har potensiale til å skape stor splid mellom røykere og ikke-røykere. 60 prosent av dem som ikke røyker på jobb, mener sine røykende kollegaer er mindre produktive enn dem selv. 40 prosent av røykerne mener på sin side at de blir mer produktive av å røyke. Norske kvinner røyker langt mer enn kvinner i andre europeiske land. 27 prosent av kvinnene i Norge røyker på jobb, mens 13 prosent gjør det i Sverige og Danmark. Gjennomsnittet i Europa er på 20 prosent. Blant skandinaver som røyker på jobb, tar 66 prosent røykepause mellom to og tre ganger daglig. 27 prosent tar seg tid til mellom fire og seks røykepauser daglig, mens 7 prosent synes de fortjener mer enn seks røykepauser. 38 prosent av ikke-røykerne liker ikke at kollegaene tar seg røykepauser. Undersøkelsen viser at yngre norske arbeidere røyker betydelig mer enn de eldre. De som mangler høyere utdanning røyker mer enn de som har slik utdanning.