Norsk vegmuseum søker mekaniker

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Vegdirektoratet Lillehammer
FylkeOppland
StedHunderfossen
Søknadsfrist17.03.2015

Norsk vegmuseum er etatsmuseet til Statens vegvesen. Museet ble åpnet i 1992, og er lokalisert på Hunderfossen i Lillehammer kommune. Museet har nasjonalt ansvar for norsk veghistorie og museumsarbeidet i Statens vegvesen. Norsk vegmuseum har også forvaltningsansvar for veier og veirelaterte objekter ute av drift i henhold til Nasjonal verneplan.

Museet har 25 fast ansatte, og har rådgivningsansvar overfor Statens vegvesen.

Museet har åpent hele året og byr på historisk og teknisk veghistorie i et spennende ute- og innemiljø. Vi har en rekke faste og skiftende utstillinger innendørs, og et stort friluftsmuseum på 300 mål. Store deler av året har vi åpen landhandel, servering i gjestgiveriet og en rekke arrangementer for store og små. Museet har gode besøkstall og står overfor mange spennende oppgaver.

Nå søker vi etter mekaniker til fast stilling.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til restaurering, vedlikehold og drift av museale maskiner, kjøretøy og teknologi, knyttet til Norsk veghistorie. Det må også påregnes en del formidlingsoppgaver innen fagfeltet og relatert fagstøtte til interne og eksterne miljøer.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker etter deg som har fagbrev, eller tilsvarende, som mekaniker på tyngre kjøretøy/maskiner. Du må ha gyldig sertifikat på tyngre kjøretøy og maskinførerbevis. Personlig interesse for gammel maskinteknologi og erfaring med restaurering av denne, samt kjennskap til bruk av gamle maskiner vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på din evne til

  • å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
  • gjennomføring - med høy faglig presisjon
  • effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid

Vi tilbyr

  • lønn etter avtale i henhold til etatens lønnspolitikk
  • spennende arbeidsoppgaver på Norsk vegmuseum, og i en etat i stadig utvikling
  • gode tviklingsmuligheter i en stor, landsdekkende organisasjon med internasjonalt engasjement
  • godt arbeidsmiljø i flotte omgivelser og fine lokaler på Hunderfossen
  • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge
  • mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Geir Stormbringer, tlf. 472 38 314.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 17. mars eller gå videre til send søknad her