Norsk Trefiberisolering satser

Norsk Trefiberisolering AS har store visjoner for trefiberisolasjon i det norske byggmarkedet og har nå etablert salg og distribusjon både i vest og øst.

Oppbyggingen er en del av en overordnet plan om å utvikle et landsdekkende salgs- og distribusjonsapparat for blåsing av Hunton Trefiberiolasjon, heter det i en melding fra selskapet

Norsk Trefiberisolering har hovedkontor i Bergen, hvor grunder og daglig leder Ole Mathias Lygren bor. For å kunne utvikle markedet på Østlandet har selskapet ansatt Roy Selmer Hansen som avdelingsleder.

- Hansen har lang erfaring fra blåsesoleringsbransjen og blir en ressursperson i arbeidet med å skape etterspørsel etter trefiberisolasjon. Med Hunton som nær samarbeidspartner og produktleverandør, vil Gjøvik være base for satsningen på Østlandet. Dette betyr at Hunton Trefiberisolasjon nå kan distribueres på en rasjonell måte i store deler av Norge. Selskapet vil investere i ytterligere salgs- og distribusjonskapasitet i resten av Norge når markedet for trefiberisolering utvikler seg, skriver de i meldingen.

Trefiberisolasjon i blåseform har vært solgt i Mellom-Europa i over 30 år. Isolasjonsmarkedet i Norge er voksende på grunn av økt etterspørsel av isolering i gamle bygg, samt nye og strengere myndighetskrav til isolering av nybygg.