Norsk/svenske byggevarehandlere går sammen

Mandag danner fire norske selskaper industi- og byggevarekjeden BIG Gruppen Norge. Sammen med sitt svenske motstykke skaper de foretaket BIG Norden.

Samarbeidet over grensen vil øke fremover, og den fremste årsaken til dette er at stadig flere bedriftskunder vil inngå nordiske avtaler. - Bransjen vår er i en konsolideringsfase der størrelse er av vesentlig betydning. I vår søken etter mulige samarbeidspartnere fant vi likesinnede i BIG Gruppen Sverige. Det at vi nå slår oss sammen, gir oss en styrke som løfter oss opp på et betydelig nivå i norsk/svensk målestokk, forteller Albert E. Olsen, adm. dir. BIG Gruppen Norge. De fire norske selskapene som nå har slått seg sammen med BIG Gruppen Sverige består av Albert E. Olsen AS, Quale AS, Tromsø Maskinforretning AS og Industrisenteret AS. Kjernevirksomheten i BIG Norden er å tilby konkurransedyktige leverandøravtaler med bransjens fremste merkeleverandører, samt å skape forutsetninger for frie aktører til å fortsette å drive virksomhet på en fremgangsrik måte. BIG Norden vil være den eneste helt frittstående kjeden i det norsk/svenske industri- og byggevaremarkedet. Tanken er å ekspandere raskt på det norske markedet. På sikt akter BIG Norden også å etablere seg i Danmark og Finland. - Vi får med dette samarbeidet mulighet til å nå privateide frittstående selskaper i Norge, som på en enkel måte kan ta del i de funksjonene BIG Gruppen tilbyr. Sammen kan vi møte våre kunders ønsker om avtaler over de nordiske grensene, dessuten får vi bedre muligheter til å utvikle våre kunde- og leverandøravtaler, sortimentssamordning samt IT-løsninger, forklarer Ulf Johansson, adm. dir. BIG Gruppen Sverige. Det nye selskapet, BIG Norden, vil være eid med like andeler av norske og svenske interesser. Foruten et sterkere tilbud til større nordiske kunder, innebærer sammenslåingen også muligheten for mer effektive innkjøp og større volum. Det dannes en felles leverandørbase med mange etablerte varemerker. BIG Gruppen Sverige omsetter for nesten 1,5 milliarder NOK. I Norge kommer BIG til å ha en omsetning på 480 millioner NOK i starten. - BIG Gruppen Norge er åpen for enda flere medlemmer i Norge, og vi ønsker flere norske maskinforretninger velkommen til å delta i samarbeidet, avslutter Albert E. Olsen.