Illustrasjonsfoto: Norsk Saneringsservice

Norsk Saneringsservice sikret seg rivekontrakt på Fornebubanen

Norsk Saneringsservice har blitt tildelt en stor rivekontrakt av Skanska i forbindelse med utbyggingen av Fornebubanen.

Kontrakten er på 65 millioner kroner, og arbeidet starter i november 2020, med en planlagt ferdigstilling sommeren 2021.
- Norsk Saneringsservice skal rive eksisterende bygningsmasse på tomten på Fornebu sør, og rundt 75.000 kvadratmeter bygningsmasse skal saneres og gjenvinnes med en gjenvinningsgrad på over 95 prosent. En betydelig del av massene er forurenset og skal leveres til godkjent mottak. Hovedformålet i prosjektet er å etablere ferdig byggegrop klargjort for neste entreprise i det store utbyggingsprosjektet Fornebubanen, heter det i en meldingt fra NRC-selskapet Norsk Saneringsservice.

- Vi gleder oss over å være en del av denne store, viktige og ikke minst prestisjefylte satsningen på T-banen i Stor-Oslo. Oppgraderingene er sårt tiltrengt, og at vi kan være med på å bygge ut Norges bærekraftige infrastruktur og dermed sørge for en smidigere reisevei for en rekke innbyggere er meget positivt. Norsk Saneringsservice har lang erfaring med riving, sanering og gjenvinning av avfall, og det er jo klart at det er stas å ha hanket inn det som blir ansett som årets rivekontrakt i Norge, sier Torbjørn Haugo, daglig leder i Norsk Saneringsservice, i meldingen.

På det meste vil rundt 80 arbeidere fra Norsk Saneringsservice være tilknyttet prosjektet.

- Hele utbyggingsprosjektet har ambisiøse klimamål og det vil bli benyttet en stor andel fossilfrie anleggsmaskiner. Det vil bli brukt både elektriske maskiner og lastebiler drevet av biogass, heter det i meldingen.

- På dette prosjektet skal vi bruke blant annet gassdrevne krokbiler, el-gravere, hybride knuseverk med el-drift, el-mannskapsbiler, samt elektrisk småutstyr og lifter. Norsk Saneringsservice, en del av NRC Group sin miljødivisjon, vil gjøre sitt ytterste for å gjennomføre prosjektet på en miljøvennlig og sikker måte, sier Øystein Eide-Fredriksen, divisjonsdirektør Miljø i NRC Group Norge.