Kontrakten ble signert av prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen (t.v) og Agnar Haugen, avdelingsleder i Norsk Saneringsservice. Foto: Statens vegvesen. 

Norsk Saneringsservice river for Vegvesenet

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Norsk Saneringsservice for riving og fjerning av til sammen 18 bygninger på åtte boligeiendommer i Molde, Kristiansund og Ørsta.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet skal utføres i forbindelse med veiprosjektene E39 Lønset-Hjelset i Molde og rv. 70 Rensvikkrysset – Rensvikholmen i Bypakke Kristiansund. Det skal også rives ett hus i Ørsta som står for nærme dagens E39, melder Vegvesenet.

– Eiendommene som skal rives i tilknytning til de to veiprosjektene har utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan. De er innløst og må fjernes fordi de ligger i den nye veitraseen eller for nærme den nye veien som skal bygges, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Norsk Saneringsservice AS hadde det laveste tilbudet i konkurransen med cirka 2,3 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. AF Decom (2,8 millioner) og EN Entreprenør (3,3 millioner) var også med i konkurransen om riveoppdraget.

– Kontrakten ble tildelt Norsk Saneringsservice, som hadde den laveste prisen i konkurransen. Vi er godt fornøyde med at vi nå har inngått kontrakt med en entreprenør som har solid kompetanse på riving og sanering av hus, sier Brudeseth.

Det er utarbeidet egne miljøsaneringsbeskrivelser for alle eiendommene, og alt skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Det er entreprenøren selv som vil stå for alt arbeidet knyttet til riving og sanering av bygningene, skriver Statens vegvesen i meldingen.

Fristen for ferdigstillelse er 1. desember 2020.