Norsk-russisk olje-og gassmesse

Når fylkesadministrasjonen i Murmansk i samarbeid med Finnmark fylkeskommune og Snøhvit næringsforening inviterer til den første norsk-russiske olje- og gassmessen i Murmansk, er Troms godt representert.

Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge Troms har sammen bidratt med 100 000 til rekruttering og tilrettelegging for bedrifter fra Troms. Bedriftskompetanse as Tromsø har stått for rekrutteringen av bedrifter og til sammen har 15 bedrifter meld seg på. Til sammen deltar 42 norske bedrifter på messen, melder Troms Fylkeskommune. Den norsk-russiske olje- og gassmessen SEVTEK arrangeres i Murmansk 17. - 19. november. Dette er den første messen innen og olje og gass som blir arrangert i Murmansk. Messen er et felles norsk-russisk utstillings- og partnerskapsarrangement rettet mot bedrifter innen leverandørindustri, logistikkvirksomhet, offentlige aktører med ansvar for virkemidler og tilrettelegging, utdannings- og forskningsinstitusjoner og rådgivning. Det vil også bli avholdt miniseminarer der bedriftene presenterer seg selv og sine produkter og tjenester. Troms fylkeskommune deltar på messen med en delegasjon ledet av fylkesråd for næring, Irene Lange Nordahl. I tillegg deltar lederen av nærings og samferdselskomitéen i fylkestinget, Knut Werner Hansen og leder for næringsavdelingen i regional og utviklingsetaten, Anne Hjortdahl. Internasjonal avdeling med leder Roald Røkeberg i spissen, står for tilretteleggingen av fylkeskommunens deltakelse på messen. Tromsø kommune stiller også med en sterk delegasjon med bl.a. ordfører Hermann Kristoffersen, varaordfører Pia Svendsgaard og rådmann Stein Rudaa. Miljøene i oljebyen Harstad er representert ved Harstad utviklingsselskap og fire lokale bedrifter. Fylkesrådet i Troms anser SEVTEK-messen som viktig for næringslivet i Troms. Dette er en unik mulighet til å møte norske og russiske bedrifter som kan bli viktige kunder eller samarbeidspartnere i den fremtidige utviklingen av petroleumsvirksomheten i Barentshavet. En fremtidig utbygging av Shtokmanfeltet, som er verdens største gassfelt offshore og nesten 20 ganger større enn Snøhvit, vil medføre ringvirkninger som bedrifter fra hele Nord-Norge kan ta del i.