Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norsk økonomi fortsetter veksten

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,9 prosent i perioden mai-juli, sammenlignet med februar-april.

Månedsveksten fra juni til juli var 1 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var en sterk vekst i bruttoproduktet i en rekke næringer i perioden mai til juni. Innen annen vareproduksjon var oppgangen hele 2,7 prosent. Dette gjelder blant annet næringene bygg og anlegg, fiskeri, akvakultur og elektrisitetsproduksjon.

Alle disse har hatt en særlig sterk utvikling både når man ser på tremånedersveksten og månedsveksten.

Innen industrien var det en vekst på 1,5 prosent fra februar-april til mai-juli. Tjenestenæringene vokste samlet 0,9 prosent i samme periode.