Norsk lyspris 2005 delt ut

Norsk Lyspris 2005 i klassen utendørs gikk til Morild i Skien, og i innendørs-klassen gikk prisen til Nydalen stasjon.

Skien sentrum har en plassering i et naturlig formet sørvendt amfi mot vannet. Det er her Telemarkskanalen fra innlandet møter Skienselva som renner ut i fjorden. Byen har hatt byprivilegier siden 1358 og har vært et viktig møtested og handelssenter på grunn av sin landskapelig strategiske plassering. Vannveien har vært en livgivende åre, hvor 5 meter høydeforskjell mellom Bryggevannet og Hjellevannet har dannet grunnlaget for en levende industri som fortsatt har livskraft. Men som i mange andre norske byer flytter ungdommen ut, industrien kjemper for å overleve, og Skien kommune har sett behov for å iverksette tiltak for å gi folket og byen en ny giv. Innendørs Nydalen stasjon er en av 3 nye stasjoner på den nye T-banelinjen og den eneste som er underjordisk. Stasjonen består av en frittstående inngangspaviljong. Paviljongens arkitektur uttrykker seg gjennom en komposisjon av horisontale og vertikale plan og skiver som er dynamisk forskutt i forhold til hverandre. Mellom disse løper rulletrapper, heis og trappeforbindelser ned til plattformområdet. De tette veggskivene i bygget er av svart basalt med lik overflate ute som inne. Disse er supplert av store glassfelt som åpner paviljongen mot omgivelsene og publikum. En fremskutt glassboks i rødt, som symboliserer de røde T-banetogene, fremstår som et signal for stasjonen, og tillater et skimt av rulletrappene som kommer opp fra tunnelen. Norsk Lyspris er en hederspris som primært tildeles belysningsanlegg. Diplomet og en plakett, gis til anlegget ved dets eier. Det er ikke knyttet noe premiebeløp til prisen. Æren deles med de fagfolk som har stått bak anlegget. Prisen kan også gis til personer eller virksomheter/institusjoner som har ytet en bemerkelsesverdig innsats for belysning og lyskultur. Dette er altså en pris som favner vidt, men juryens valg og vurderinger er begrenset til det innsendte materialet. Man må stå frem og søke om å få motta denne prisen.