Norsk Industri etablert

På ekstraordinær generalforsamling har det blitt vedtatt å etablere organisasjonen Norsk Industri. Den nye organisasjonen vil være på plass fra 1. januar 2006 og er resultat av en sammenslåing mellom Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL). Den nye organisasjonen vil bli den klart største i NHO-fellesskapet.

- Min viktigste oppgave vil være å sørge for at samfunnet forstår hvor viktig en levedyktig industri er for at Norge skal sikre sysselsetting og velferd fremover. Vi må forsøke å samles om en bærekraftig industripolitikk i Norge. Norges industri er Norges framtid, og vi skal bidra til ny vekst for industrien i Norge, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Som en kommentar til dette må vi si at vi bare må ta av oss hatten for hva man har maktet å få til av samarbeid på industrisiden. Det er et stykke til at byggenæringen kan samles på samme måte. BNL er blitt etablert, men motkreftrene er fortsatt sterke i alle bransjeorganisasjoner og i tilstøtende organisasjoner om et tettere og mer forpliktende samarbeid. Man kunne kanskje tro at kostnadene med dagens ordning ville få mange medlemsbedrifter til å tenke på å få til et bedre samarbeid. Det å drive dagens organisasjonsstruktur i byggenæringen koster langt mer enn 100 millioner kroner. Det er mye penger og noen i dette tilfelle medlemsbedriftene må betale kaka. Kanskje kan BNL om noen år bli Norsk Byggenæring hvor alle berørte parter blir med. Da endelig kan kanskje næringen få den plass i det norske samfunnet som næringen fortjener.