Fra venstre : Halvard Gavelstad Norsk, Byggtjeneste AS, Kimmo Lehtonen Rakennustieto Oy, Christer Green Byggmaterialhandlarna og Vilma, Jussi Kaskia Rakennustieto Oy, Ole Gunnar Honningsøy, Norsk Byggtjeneste AS.

Norsk Byggtjeneste inngår nordisk samarbeid om standardisering av produktegenskaper

Norsk Byggtjeneste AS, Byggmaterialhandlarna AB og Rakennustietio Oy har inngått en intensjonsavtale om standardisering av produktegenskaper.

 Byggtjeneste er sektoransvarlig for ETIM-Bygg i Norge. Byggtjeneste har utviklet og leverer Norsk Byggevarebase (NOBB) til aktører innenfor handel og industri i byggenæringen.

ETIM Norge er et samarbeid med de tre store fagområdene innenfor byggenæringen.

– Elektro, VAVVS og Bygg går sammen om samordning og standardisering gjennom sine respektive produktdatabaser EFO, NRF og NOBB. For å møte både nåtidens og fremtidens behov for digitalisering samordner vi innholdet i våre tre produktdatabaser med grunnlag i en internasjonal begrepsstruktur – ETIM, heter det i en pressemelding.

I tillegg til samordningen i Norge, er det gjort tilsvarende i Sverige og Finland der elektro-, vvs- og bygg- fagene har besluttet å gå for ETIM strukturen.

– Gjennom et slikt samarbeide vil ETIM dermed være den eneste datastrukturen som er forankret blant de tre viktigste fagområdene innenfor byggenæringen i de nordiske land og den eneste strukturen som har en etablert, internasjonal styringsmodell som bidrar til å sikre at datainnhold og kvalitet er på et nødvendig nivå. Ved å delta i ETIM vil Byggtjeneste forvalte relevante produktegenskaper som etableres i NOBB og bidra til at informasjonsgiverne i NOBB vil berike disse med sine verdier, sier avdelingsleder i Norsk Byggtjeneste, Ole Gunnar Honningsøy

– Vi ser fram til dette samarbeidet for å etablere en nasjonal kontekst for egenskaper i de nordiske land. Egenskapssettene som legges inn i ETIM vil også bli etablert i Building Smart Data Dictionary (BSDD), sier adm. dir. Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS.