Norsk betongvirksomhet lykkes i Russland

Det er ikke hverdagskost at virksomheter i den norske byggenæringen satser på det russiske markedet, spesielt ikke i dagens noe anstrengte forhold mellom vesten og kjempen i øst. Betongleverandøren Ølen Betong har nå landet en stor kontrakt i Russland og dermed etablert seg som en aktør å regne med i det russiske markedet.

Det er seks år siden betongleverandøren etablerte et datterselskap i Russland, kjøpte opp en svær tomt, bygde opp et ferdigbetonganlegg og en egen elementproduksjon i Murmansk. Siden den tid har de stadig investert mer i den russiske satsingen, og fått et bra forfeste i det lokale betongmarkedet i den, i norsk målestokk, store byen. Byen har rundt 310.000 innbyggere og ligger ca. 100 kilometer i luftlinje fra den norske grensen. I nærheten er det også flere andre mindre byer. Det har vært et tøft marked å komme inn på, og for alle som på et eller annet vis har vært i kontakt med naboen i øst så vet man at det er en viss mengde byråkrati for å få de nødvendige papirer og godkjenninger i orden. Men virksomheten, med gründer Atle Berge som de siste årene har bodd i den russiske byen, har hele veien stått på og jobbet for å få inn kontraktene og de har kommet.

Ved etableringen i Murmansk var håpet å kunne bli en del av utbyggingen av det enorme gassfeltet Stockman, hvor også Statoil i sin tid var med som partner. Men dette prosjektet har stadig blitt utsatt, og ingen vet egentlig når dette til slutt blir realisert. Det ble altså et annet gassprosjekt som virkelig skulle få det til å lykkes for Ølen Betong Murmansk, nemlig kontrakten de har fått med South Tambey LNG for prosjektet Yamal LNG. Denne jobben kan ha verdi på oppimot 400 millioner kroner – og er dermed en enorm jobb for en norsk betongleverandør- Jobben er også tidenes største enkeltkontrakt for Ølen Betong-konsernet.

Jobben består i levering av såkalte pile-caps, eller pelehode-elementer som skal plassers oppå toppen av flere tusen betongpeler. Pile-capsene vil alle bli produsert i den nyoppførte fabrikkhallen på anlegget i Murmansk, og vil bli fraktet den lange reisen til Sabetta med båt.

Suksessen til Ølen Betong viser at det er mulig for norske byggevareprodusenter å lykkes ute – også i et vanskelig men stort marked som Russland. Men det kommer ikke av seg selv – Atle Berge og hans stab har jobbet knallhardt over mange år for å komme dit de er i dag.