Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Norsk Bergindustri krever tiltak for bransjen i neste statsbudsjett

Når regjeringen onsdag fremlegger sitt forslag til Statsbudsjett for 2021, krever Norsk Bergindustri kraftfulle og målrettede tiltak for bergindustrien.

Det skriver bransjeforeningen i en pressemelding mandag.

Rapporten «Harde fakta om mineralnæringen» viser økning omsetningen i mineralnæringen, men en nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019.

– Det haster å få på plass incentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter. Derfor forventer vi at regjeringen nå tar kraftfulle grep for å sikre samfunnet høyst nødvendig tilgang til mineraler, metaller og byggeråstoff fremover, sier generalsekretær Anita Hall.

Norsk Bergindustri ber regjeringen om å blant annet etablere et statlig investeringsfond eller selskap for å hjelpe selskap i oppstart- og driftsfasen i mineralnæringen. De ber også om en skatterefusjonsordning for å redusere den økonomiske byrden ved å starte leteaktivitet. Bransjeforeningen ber også om at Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) styrkes for å få fart på den geofysiske kartleggingen av Norge.