Den 12. april markeres Norsk Bergindustris 10-årsjubileum med utstilling utenfor Stortinget. I tillegg har foreningen årsmøte. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Norsk Bergindustri feirer 10 år med jubileumsutstilling foran Stortinget

Norsk Bergindustri feirer 10-årsjubileum i 2018. Det feires med blant annet jubileumsutstilling foran Stortinget under foreningens årsmøte 12. april.

I 2008 slo de tre bransjeforeningene for naturstein, malm og mineraler, samt pukk- og grusleverandørene seg sammen til Norsk Bergindustri.

10 år senere kan foreningen se tilbake på betydelig politisk gjennomslag, minerallov og landets første mineralstrategi.

- Etter 10 år er det fint å se at opprettelsen av Norsk Bergindustri var et riktig grep. Vi har jobbet for å samle tre foreninger under samme tak, fremme våre felles interesser og utvikle en felles kultur. Det mener jeg vi har lykkes godt med, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i en pressemelding.

Takker medlemmene

Norsk Bergindustri har rundt 160 medlemsbedrifter. Siden opprettelsen har også leverandørbedrifter blitt fullverdig medlemmer på linje med produsentene.

- Jeg vil rett en stor takk til Norsk Bergindustris medlemmer. Medlemsbedriftene investerer mye tid og ressurser i foreningen gjennom deltakelse i styret, fagkomiteer, arbeidsgrupper, programkomiteer før konferansene og så videre. Vi er helt avhengige av dette engasjementet, og bedriftene fortjener en stor takk for innsatsen, sier Gammelsæter .

Jubileumsutstilling

Norsk Bergindustri markerer 10-årsjubileet med en egen utstilling foran Stortinget 12. april som en del av årsmøtet og generalforsamlingen som finner sted samtidig på Grand Hotel.

Målet med utstillingen er å vise mineralenes samfunnsrolle og den historiske utviklingen bransjen har gjennomgått de siste århundrene.

Utstillingen har offisiell åpning ved storingsrepresentantene Terje Aasland (Arbeiderpartiet) og Margunn Ebbesen (Høyre) 12. april kl. 13.00.

- Vi håper mange vil møte opp foran Stortinget og delta på utstillingen. Dette blir en flott arena for bransjen å vise seg fram på, sier Gammelsæter .

Mens utstililngen pågår er bransjen samlet til festmøte inne på Grand Hotel der blant andre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer hans og regjeringens ønsker og planer for næringen i tiden som kommer.

- Vi gleder oss til å feire Norsk Bergindustri sammen med medlemmene. Dette blir en flott markering for en flott bransje, avslutter Gammelsæter .