Norges Bank øker renten

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å sette opp styringsrenten (foliorenten) med 0,25 prosentenheter til 4,75 prosent med virkning fra 16. august 2007.

- Konsumprisveksten er fortsatt moderat, men det er utsikter til at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp. Renten settes opp for at inflasjonen ikke skal bli for høy. Økningen skjer gradvis slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

Den siste tiden har uro i kreditt- og aksjemarkedene skapt usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men samlet sett gir ikke ny informasjon siden forrige rentemøte grunnlag for nå å avvike fra strategien som ble lagt fram i juni. Strategien i Pengepolitisk rapport 2/07 er at styringsrenten bør ligge i intervallet 4½ - 5½ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 31. oktober, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Når vi har et inflasjonsmål, følger det at vi vil være vare for virkningene på kronekursen av økte renter når prisstigningen er lav.