Norges Bank holder styringsrenten fast

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Dermed passerer vi 1.000 dager med samme rente innen neste rentemøte.

– Ny informasjon tyder på at inflasjonen og veksten i norsk økonomi utvikler seg om lag som anslått i september. Derfor holdes renten uendret. Samtidig har utviklingen ute og fallet i oljeprisen økt usikkerheten om utsiktene for norsk økonomi, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

«Veksten hos våre handelspartnere er fortsatt moderat, men vekstutsiktene er noe svekket siden Pengepolitisk rapport 3/14. Usikkerheten om utviklingen fremover har økt, særlig i euroområdet», heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

«Den forventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid. Aksjekurser og oljeprisen har falt. Her hjemme er arbeidsledigheten fortsatt stabil. Konsumprisveksten holder seg nær 2,5 prosent. Kronen har svekket seg siden september. Det må ses i sammenheng med fallet i oljeprisen. Samtidig har bankene satt ned renten på boliglån», heter det videre.