Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Norges Bank holder styringsrenta uendret på 0 prosent

Norges Bank har bestemt at styringsrenta skal holdes på rekordlave 0 prosent også etter onsdagens rentemøte.

Beslutningen er helt i tråd med forventningene til ekspertene. Ingen av de 31 analytikerne Reuters snakket med i forkant av rentemøtet trodde sentralbanken ville heve renta nå.

Det var på rentemøtet i starten av mai at Norges Bank satte sin styringsrente ned til null – noe den aldri tidligere har gjort. Koronapandemien og myndighetenes omfattende restriksjoner hadde tatt et til dels lammende grep om den norske økonomien. Prognosene var dystre, påpekte sentralbanksjef Øystein Olsen da.

Bildet er mer eller mindre som ventet da sentralbanken publiserte sin forrige Pengepolitisk rapport i juni. Det knytter seg dermed spenning til den økonomiske utviklingen fram mot neste rentemøte i september og hvilke konsekvenser den økte smittespredningen vi ser nå har fått.

Kraftig tilbakeslag

«Ny informasjon bekrefter langt på vei bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i junirapporten. Norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Aktiviteten har tatt seg opp de siste månedene, men er fortsatt lavere enn før pandemien. Arbeidsledigheten har avtatt, men er fremdeles høy. Den underliggende inflasjonen har økt og er høyere enn inflasjonsmålet. Styrkingen av kronen og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at inflasjonen etter hvert vil avta», skriver sentralbanksjefen i en pressemelding.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rentebanen i junirapporten tilsier at første renteøkning kommer helt på tampen av 2022 og skal etterfølges av to renteøkninger i 2023.

Kraftig boligvekst

Rentemøtet i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet ble holdt onsdag, men beslutningen offentliggjort før dagen etter.

I likhet med eksperter NTB snakket med før rentemøtet, har sentralbanken merket seg den sterke boligprisveksten denne sommeren og advarer mot skadevirkningene hvis tendensen fortsetter.

«I vurderingen av risikobildet la komiteen vekt på at det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien. Den siste tiden har spredningen av koronaviruset økt og enkelte smitteverntiltak er gjeninnført. Komiteen var også opptatt av utviklingen i boligmarkedet. Vedvarende høy boligprisvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp», skriver Olsen.