Norges Bank: – Fortsatt moderat produksjonsvekst

Norske bedrifter melder om fortsatt moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene og tror på den samme utviklingen framover.

Veksten var litt lavere enn bedriftene forventet i mai, noe kostnadsreduksjoner i petrolumsindustrien og fall i boligbygging bidro til, opplyser Norges Bank.

Økte offentlige investeringer, spesielt i bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet, har bidratt til vekst. Eksportindustrien har hatt den sterkeste veksten.

Det er industrinæringene som venter den laveste veksten fremover, og oljeleverandørene forventer lavere produksjonsvolum utover høsten, ifølge Norges Bank.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene var samlet sett lite endret, men flere kontakter i industrien og tjenesteyting meldte om redusert tilgang på arbeidskraft innen enkelte yrkesgrupper.

«Samlet sett er det utsikter til litt høyere vekst det neste halve året, særlig drevet av økte investeringer i infrastruktur og vekst i boligbyggingen», skriver sentralbanken i sin oppsummering.

Næringen anslår en årslønnsvekst på litt under 3,5 prosent i år.

317 bedrifter i Norges Banks regionale nettverk rapporterte denne runden. Intervjuene ble gjennomført i august.