Norges Bank, her ved sentralbanksjef Øystein Olsen, deler ikke Finanstilsynets vurdering Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Norges Bank avviser Finanstilsynets forslag til boliglånsforskrift

Norges Bank vil ikke stramme inn boliglånsforskriften, slik Finanstilsynet foreslo mandag, men vil stramme inn forskriften for forbrukslån.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet foreslo mandag at privatpersoner skal maksimalt kunne ha samlet gjeld tilsvarende 4,5 ganger årsinntekten, mot 5 ganger inntekten etter dagens boliglånsforskrift. Dette forslaget skal forhindre at husholdningenes gjeld blir uforsvarlig høy.

I tillegg ville Finanstilsynet stramme inn den såkalte fleksibilitetskvoten for boliglån, som er spillerommet bankene har for å avvike fra boliglånsforskriften, fra 10 til 5 prosent, 8 prosent i Oslo.

Disse endringene er ikke ønsket av Norges Bank.

«Norges Bank mener utviklingen ikke tilsier endringer i kravene til utlånspraksis for boliglån og forbrukslån nå. Imidlertid mener Norges Bank at det strengere kravet til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig bør gjelde for hele landet og ikke bare i Oslo,» heter det i et brev fra Norges Bank til Finanstilsynet.

Derimot vil Norges Bank fjerne fleksibilitetskvoten for forbrukslån, som betyr at bankene ikke kan avvike fra kravene når de gir slike lån.