Norge utnytter EØS-avtalens muligheter dårlig

En ny rapport fra Riksrevisjonen viser at Norge ikke utnytter de mulighetene EØS-avtalen gir til å påvirke nye EU-regler.

Avtalen gir Norge rett til å komme med innspill på et tidlig tidspunkt. Dette skjer bare i liten grad, ifølge NRK. I tillegg viser rapporten at norske byråkrater har for dårlig opplæring i saker i tilknytning til EU og EØS. Dessuten bruker myndighetene i liten grad ekspertisen til frivillige organisasjoner, slår rapporten fast.